Direkte lokal levering af fyringsolie, diesel og brændsel.